รีวิว Capital, Emerging High-Growth Firms and Public Policy: The Case Against Federal Intervention

By | March 7, 2018
รังสรรค์เงินได้ด้วยสตางค์ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แน่นอนในสถาน เป้าประสงค์ทางการเงินที่วิภูและแน่ชัดแนะแนวคุณในการลงคะแนนเคล็ดลับที่เหมาะสมว่าในทำไปทำมาจะนำไปสู่​​การเจริญในผลประโยชน์การออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดึงดูดเงิน แต่การตีฤกษ์และโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทเด่นมาก


Capital, Emerging High-Growth Firms and Public Policy: The Case Against Federal Intervention Description

Policy makers–Republican and Democrat, liberal and conservative–call for federal intervention to fund emerging high-growth industries, believing they are starved for capital.Congressional hearings, newspapers, industry newsletters, and government reports all assert that capital gaps exist for these firms.But the widely held belief that emerging high-growth firms like those in high technology–so vital to the growth of the U.S. economy–face severe capital gaps, preventing them from starting up or growing to their full potential, is false.This book systematically brings together, for the first time, disparate sources of information from a wide variety of disciplines and synthesizes them into a compelling case against federal intervention.

Scientific studies, conventional wisdom among entrepreneurs and investors, and economic reasoning all fail to support the existence of widespread capital gaps for start-up high-growth firms.Nor does this evidence show capital in short supply in some regions, in industrial sectors including high technology, or for women and minorities.Nor do existing federal programs providing capital to emerging high-growth businesses reveal capital gaps.Rather, they either unnecessarily duplicate private investment or represent poor investment decisions.This study shows that calls for increased federal intervention, using public monies to plug capital gaps, are unjustified.

แนวทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้เบี้ยออนไลน์ที่ร้านค้าออนไลน์, การตลาดแนวร่วมการพิจารณาค่าใช้จ่าย, การนิพนธ์บทความขอบข่ายการตลาดเพื่อกลุ่มและแบบแผนอื่น ๆ ของโปรโมชั่นของซื้อของขาย บางส่วนของกรรมวิธีเหล่านี้เป็นเรื่องหญ้าปากคอกและพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องมีการฝึกหัดมาก ถ้าคุณตะโกรงที่จะได้มาเงินออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วคุณต้องได้การศึกษาเล่าเรียนทรัพยากรเพียงพอและใช้ตัวบทในทางจัดการProduct Tag Capital, Emerging High-Growth Firms and Public Policy: The Case Against Federal Intervention: Capital, Emerging High-Growth Firms and Public Policy: The Case Against Federal Intervention,Reviews , เรื่อง , Capital, Emerging High-Growth Firms and Public Policy: The Case Against Federal Intervention