รีวิว Green Finance and Investment Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in Sustainable Energy: Edition 2015 (Volume 2015)

By | December 6, 2017
บ/ชออมทรัพย์ – โดยไกลที่ปึกแผ่นที่สุดของเงินให้ทุนประดามีและคุณมีอิสรภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณงก ธนาคารจ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณก็เพราะว่าคุณช่วยให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงทุนครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมด้วยว่าผู้ที่มีความพึงพอใจกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่นำเสนอโดยธนาคาร (ประมาณการร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นGreen Finance and Investment Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in Sustainable Energy: Edition 2015 (Volume 2015) Description

What are the channels for investment in sustainable energy infrastructure by institutional investors (e.g. pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds) and what factors influence investment decisions? What key policy levers and risk mitigants can governments use to facilitate these types of investments? What emerging channels (such as green bonds, YieldCos and direct project investment) hold significant promise for scaling up institutional investment? This report develops a framework that classifies investments according to different types of financing instruments and investment funds, and highlights the risk mitigants and transaction enablers that intermediaries (such as public green investment banks and other public financial institutions) can use to mobilise institutionally held capital. This framework can also be used to identify where investments are or are not flowing, and focus attention on how governments can support the development of potentially promising investment channels and consider policy interventions that can make institutional investment in sustainable energy infrastructure more likely.

Tag Green Finance and Investment Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in Sustainable Energy: Edition 2015 (Volume 2015): Green Finance and Investment Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in Sustainable Energy: Edition 2015 (Volume 2015),Reviews , Review , Green Finance and Investment Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in Sustainable Energy: Edition 2015 (Volume 2015)