รีวิว Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State

By | November 14, 2016
ประดิษฐ์เงินได้ด้วยทรัพย์สินไม่ได้เป็นเรื่องหมูมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดในบริเวณ วัตถุประสงค์ทางการเงินที่เข้มแข็งและกระจะชี้ช่องทางคุณในการเลือกสรรแนวทางที่เหมาะสมว่าในทำไปทำมาจะนำไปสู่​​การเจริญเติบโตในผลตอบแทนการออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ล่อใจเงิน แต่การเขียนไว้เวลาและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทยิ่งใหญ่มากHitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State Description

A stunning account of the economic workings of the Third Reich—and the reasons ordinary Germans supported the Nazi stateIn this groundbreaking book, historian Götz Aly addresses one of modern history’s greatest conundrums: How did Hitler win the allegiance of ordinary Germans? The answer is as shocking as it is persuasive: by engaging in a campaign of theft on an almost unimaginable scale—and by channeling the proceeds into generous social programs—Hitler literally “bought” his people’s consent.Drawing on secret files and financial records, Aly shows that while Jews and citizens of occupied lands suffered crippling taxation, mass looting, enslavement, and destruction, most Germans enjoyed an improved standard of living. Buoyed by millions of packages soldiers sent from the front, Germans also benefited from the systematic plunder of conquered territory and the transfer of Jewish possessions into their homes and pockets. Any qualms were swept away by waves of government handouts, tax breaks, and preferential legislation.Gripping and important, Hitler’s Beneficiaries makes a radically new contribution to our understanding of Nazi aggression, the Holocaust, and the complicity of a people.

Tag Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State: Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State,แนะนำ , รีวิว , Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State