รีวิว Kiplinger’s Ask Kim for Money Smart Solutions: Straightforward Advice to Help You Buy Your Home, Pay Your Taxes, Assess Your Insurance Needs, Plan for … Make Your Money Last in Retirement

By | February 22, 2018
กองทุนรวม – คำตอบที่สถิรที่สุดที่จะ “ฉันจะสละให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินทุนรวมมี ทุนเดิมรวมมอบโอกาสให้คุณสระเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะซื้อของหุ้นของความหลากของ กงสี มีผู้จัดการกองทุนรวมที่รับมือเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะขจายไปซื้อความนานัปการของหุ้นอย่างนั้นหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเสมอกัน เงินลงทุนแรกเริ่มในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะสนใจที่จะรับภาระโสหุ้ยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าจับจ่ายเพราะการจัดการบ/ชของคุณKiplinger’s Ask Kim for Money Smart Solutions: Straightforward Advice to Help You Buy Your Home, Pay Your Taxes, Assess Your Insurance Needs, Plan for … Make Your Money Last in Retirement Description

Author, Kimberly Lankford, receives over 500 questions per month from her loyal readers.   Kiplinger’s Ask Kim for Money Smart Solutions is a fantastic resource for all of their personal finance questions, delivered in Kim’s non-threatening, non-condescending manner.  Many people are looking for a comprehensive guide to personal finances, but very few of the books out there cover the topic in such an approachable way – focusing specifically on the questions that real people are concerned about. Ask Kim is a comprehensive personal finance guide — covering every area of interest to potential readers.
 
The book is broken down into several broad topics, and then covers all of the basics in a Q&A format. Like she does with her column, Kim will use real readers’ questions but will focus on topics of interest to everyone and broaden the answers so they go into more detail than she is able to cover in her columns.

Tag Kiplinger’s Ask Kim for Money Smart Solutions: Straightforward Advice to Help You Buy Your Home, Pay Your Taxes, Assess Your Insurance Needs, Plan for … Make Your Money Last in Retirement: Kiplinger’s Ask Kim for Money Smart Solutions: Straightforward Advice to Help You Buy Your Home, Pay Your Taxes, Assess Your Insurance Needs, Plan for … Make Your Money Last in Retirement,Review , เรื่อง , Kiplinger’s Ask Kim for Money Smart Solutions: Straightforward Advice to Help You Buy Your Home, Pay Your Taxes, Assess Your Insurance Needs, Plan for … Make Your Money Last in Retirement