รีวิว Rich Dad Poor Dad: What The Rich Teach Their Kids About Money – That The Poor And Middle Class Do Not!

By | August 4, 2016
ข่ายงานการตลาดเพื่อเข้าสังคมให้ดำเนินต่อไปได้มากที่จะหาได้เงินออนไลน์ คุณทำได้คิดค้นกลุ่มและดึงดูดความสนใจผู้ติดสอยห้อยตามไปยังคณะของคุณ ถ้าคุณให้ผู้ร่วมทีมของกลุ่มคุณมีประเด็นที่น่าสนใจบางสิ่งที่พวกเขาจะมีความสุขที่จะปฏิบัติตามที่คุณ คุณสามารถดันผลผลิตที่เบี่ยงเบนกันให้กับคนของแนวร่วมวงจรข่ายทางเข้าผู้เข้าคนของคุณ

Rich Dad Poor Dad: What The Rich Teach Their Kids About Money – That The Poor And Middle Class Do Not! Description

In Rich Dad Poor Dad, the #1 Personal Finance book of all time, Robert Kiyosaki shares the story of his two dad: his real father, whom he calls his ย‘poor dad,’ and the father of his best friend, the man who became his mentor and his ย‘rich dad.’ One man was well educated and an employee all his life, the other’s education was ย“street smarts” over traditional classroom education and he took the path of entrepreneurshipย…a road that led him to become one of the wealthiest men in Hawaii. Robert’s poor dad struggled financially all his life, and these two dadsย—these very different points of view of money, investing, and employmentย—shaped Robert’s thinking about money.

Robert has challenged and changed the way tens of millions of people, around the world, think about money and investing and he has become a global advocate for financial education and the path to financial freedom. Rich Dad Poor Dad (and the Rich Dad series it spawned) has sold over 36 million copies in English and translated editions around the world.

Rich Dad Poor Dad willย…
ย• explode the myth that you need to earn a high income to become rich
ย• challenge the belief that your house is an asset
ย• show parents why they can’t rely on the school system to teach their kids
about money
ย• define, once and for all, an asset and a liability
ย• explain the difference between good debt and bad debt
ย• teach you to see the world of money from different perspectives
ย• discuss the shift in mindset that can put you on the road to financial freedomบ/ชออมทรัพย์ – โดยไกลที่ปลอดภัยที่สุดของเงินลงทุนเต็มอกและคุณมีเสรีที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณงก แบงค์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะว่าคุณกรุณาให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การให้ทุนครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมเพราะด้วยผู้ที่มีความสมใจกับผลรวมเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่มุ่งเสนอโดยธนาคาร (คาดคะเนร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มพูน


Tag Rich Dad Poor Dad: What The Rich Teach Their Kids About Money – That The Poor And Middle Class Do Not!: Rich Dad Poor Dad: What The Rich Teach Their Kids About Money – That The Poor And Middle Class Do Not!,Reviews , เรื่อง , Rich Dad Poor Dad: What The Rich Teach Their Kids About Money – That The Poor And Middle Class Do Not!