รีวิว The 5 Keys to Value Investing

By | October 5, 2016
เช่นเดียวกับกิจการอื่น ๆ ธุรกิจออนไลน์ยังต้องใช้ทุนรอนบางส่วน ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงเงินเนื่องด้วยงานออนไลน์ดาษดาน้อยกว่าสำหรับธุรกิจแบบแรกเริ่ม คุณจำเป็นต้องต้องรู้วิธีการใช้เทคนิคไม่ยุ่งยากและยุทธวิธีที่จะทำให้หลงผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณกองทุนรวม – วิสัชนาที่เสถียรที่สุดที่จะ “ฉันจะส่งเสียเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนเดิมรวมมี เงินสะสมรวมเปิดโอกาสให้คุณสระเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะจ่ายหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้บัญชากองทุนรวมที่ทำงานเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะเกลื่อนไปซื้อความนานัปการของหุ้นต่อจากนั้นหากหุ้นมีสมรรถนะต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความสมดุล เงินลงทุนแต่ต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะหลงใหลที่จะแบกภาระค่าใช้จ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าใช้จ่ายเหตุด้วยการจัดการทะเบียนของคุณ


The 5 Keys to Value Investing Description

How to determine what stocks are really worth­­ and buy the best at a discount “The Five Keys to Value Investing is practical, insightful, and a great roadmap to not only value investing but how to make money in the stock market.” — Joel Greenblatt, Managing Partner, Gotham Capital “Jean-Jacques has written a great how-to guide for both beginning and experienced value investors. He skillfully draws on the canon and legacy of the great value investors, such as Graham and Buffett…a terrific addition on this time-tested methodology.” — Eric T. McKissack, Vice Chairman, Ariel Capital Management/Ariel Mutual Funds Investors left to pick up the pieces of the shattered stock market are rediscovering value investing­­ the time-tested technique based on assessing and buying businesses as opposed to “picking” hot stocks. The Five Keys to Value Investing provides a methodical framework for using value analysis to uncover investment opportunities based on their business strengths, and building a solid portfolio of stocks that is destined to provide superior long-term returns. Written by a professional value investor who worked for the best, The Five Keys to Value Investing explains how to answer the four basic questions of value investing:

  • Does this stock represent a good business to own?
  • What is its balance between price and value?
  • What specific events will spur it to appreciate?
  • What are the stock’s safety levels?Product Tag The 5 Keys to Value Investing: The 5 Keys to Value Investing,รีวิว , Reviews , The 5 Keys to Value Investing