รีวิว The Limits of Business Development and Economic Growth: Why Business Will Need to Invest Less in the Future

By | December 21, 2017
บัญชีออมทรัพย์ – โดยไกลที่มั่นคงที่สุดของเงินลงทุนทั้งพวกและคุณมีเสรีที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณโลภ แบงค์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเนื่องจากคุณโปรดให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงทุนครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมเกี่ยวกับผู้ที่มีความชอบใจกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่นำเสนอโดยธนาคาร (มัตตะร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นThe Limits of Business Development and Economic Growth: Why Business Will Need to Invest Less in the Future Description

The economy has hit a soft patch.’ – US Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, reacting to the weak US job growth in June 2004 Mats Larsson: ‘No, the economy is closing in on the limits of business development and economic growth and we are starting to see the consequences. In the next few years we will need to rethink economic policies and business strategies.’ The Limits of Business Development and Economic Growth details what this means for your company, your industry or your country! There are limits to business development and economic growth. With the help of modern production and information technologies, companies are coming ever closer to the limits of what can be achieved but ultimately nothing can be done in less than no time and at less than no cost. We now need to find areas of competitive advantage that have not yet been fully exploited. This book presents both the problems and the solutions in an accessible way for experts and non-experts alike.

Tag The Limits of Business Development and Economic Growth: Why Business Will Need to Invest Less in the Future: The Limits of Business Development and Economic Growth: Why Business Will Need to Invest Less in the Future,แนะนำ , Reviews , The Limits of Business Development and Economic Growth: Why Business Will Need to Invest Less in the Future