เรื่อง The Fabulous ‘1%’: How they create, invest, and spend their wealth and why the Poor are so far behind

By | September 7, 2016
ปลูกรายได้ด้วยทรัพย์สมบัติไม่ได้เป็นเรื่องกล้วยๆมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แจ่มกระจ่างในบริเวณ จุดหมายทางการเงินที่แกร่งและแน่นอนชักชวนคุณในการเลือกสรรเล่ห์เหลี่ยมที่เหมาะสมว่าในท้ายที่สุดจะนำไปสู่​​การเจริญวัยในผลได้การออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดูดดึงเงิน แต่การเขียนไว้ฤกษ์และโดเมนของการลงทุนมีบทบาทเอ้มาก

The Fabulous ‘1%’: How they create, invest, and spend their wealth and why the Poor are so far behind Description

There is no denying the fact that the larger proportion of the world’s wealth are claimed by the wealthiest people, the so-called ‘1%’. To many of us, they include the ultra-high net worth individuals (UHNWI’s) and billionaires, with net worth that hovers around $1 billion(US); this book classify both into a single group, the UHNW, since their is no certainty of the extent of their actual wealth.Although we’ve seen wealth flaunted shamelessly on tv reality shows, it pales in comparison to the actual wealth of the 1%. This urges a more precise definition of ‘riches’ and ‘wealth’: being ‘rich’ is the state of possessing materials through one’s own labor, while wealth is derived through sources (e.g., investments, capital gains) other than one’s labor. Unlike a ”rich’ person, a wealthy person’s material status is not subjected to the owner’s personal circumstances. The wealthiest one percent increased their share of income in 24 out of 26 countries for which we have data between 1980 and 2012. Ratherthan moving forward together, the citizenryis increasingly separated by economic and political power, inevitably heightening social tensions and increasing the risk of societal breakdown. Contents of book:
·Introduction
· The UHNWIs/Billionaires: How they spend and invest
· The UHNWIs/Billionaires: China
· The UHNWIs/Billionaires: India
· The UHNWIs/Billionaires: United States
· The immunity of wealth:How insulated are the wealthy to economic
turn-downs and government regulatory policies?
· How government policies can fortify the UHNWIs and make the
desperately poor — poor and desperate
· Theories and Prior Evidence on the Causes of Rising Top Income Shares
· Why economic growthand wealth redistribution will not reduce relative
poverty and income inequality

As US Supreme Court Justice Louis Brandeis famously said: ‘We may have democracy, or we may have wealth concentrated in the hands of the few, but we cannot have both.’ Oxfam is concerned that, left unchecked, the effects are potentially immutable, and will lead to ‘opportunity capture’ – in which the lowest tax rates, the best education, and the best healthcare are claimed by the children of the rich. This creates dynamic and mutually reinforcing cycles of advantage that are transmitted across generations. Given the scale of rising wealth concentrations, opportunity capture and unequal political representation are a serious and worrying trend. Oxfam has recommended policies in multiple contexts to strengthen the political representation of the poor and middle classes to achieve greater equity. These policies include: A global goal to end extreme economic inequality in every country. This should be a major element of the post-2015 framework, including consistent monitoring in every country of the share of wealth going to the richest one percent.

The book gathers and interprets thoughts of various economists from both the present and past, as it looks at the wealthiest 1% more closely. We offer strategies to at least elevate the status of middle class and the poor, thereby preserving the net worth of the individual and acknowledging the fact that all cultures must allow the ‘1%’ to flourish, but not at the detriment of the culture. [Long-form article-199 pgs]การรวมเงินยืมของนักศึกษาคือการเพิ่มเติมของเงินให้สินเชื่อผู้เรียนหลายคนและจะทำเพื่อกระเบียดกระเสียรเงินในค่าตอบแทนและเพื่อความสะดวกของการปฏิรูปเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมธุรกิจการค้าเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวคราวที่คุณหวังในการตัดสินใจเป็นจุดสุดท้องที่ปฏิสังขรณ์หนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการบรรยายของทูลที่มี หุ้นส่วน ทดสอบหนี้ของคุณในการลองเชิงเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียน) หลังจากกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ดังนั้นถ้าไม่มีเหตุอย่างอื่นให้สืบสวนที่จะช่วยให้การรวมคะแนนหน่วยกิตของคุณทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กงสี มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการป้องกันเป็นเงินกู้นักเรียน


Product Tag The Fabulous ‘1%’: How they create, invest, and spend their wealth and why the Poor are so far behind: The Fabulous ‘1%’: How they create, invest, and spend their wealth and why the Poor are so far behind,รีวิว , Reviews , The Fabulous ‘1%’: How they create, invest, and spend their wealth and why the Poor are so far behind