เรื่อง The Top 10 Investments for the Next 10 Years: Investing Your Way to Financial Prosperity

By | November 28, 2017
บัตรเงินออม – หากคุณมุ่งที่จะมันส์อัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณศักยลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการลงเงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดประกันบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกเอาโทษถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นล็อคในงวด

การควบรวมกิจการเงินกู้นักศึกษา ยุคปัจจุบัน มันเป็นข้อสรุปว่าเกือบซีกของนิสิตทุกคนเรียนจบที่มีระดับของหนี้สินเงินกู้นักศึกษา หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 มุ่งเน้นไปที่ นั่นเป็นพสกทั้งหมดของคนวัยรุ่นที่มีหนี้ที่ดุเด็ดเผ็ดมันและการเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่วิทยาคารเป็นจุดบ๊วยที่ปฏิวัติหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการนำเสนอของชี้แจงที่มี กงสี สังเกตหนี้ของคุณในการต่อสู้เมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีเงินเชื่อเพิ่มมากขึ้นมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียน) หลังจากกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น โดยเหตุนั้นถ้าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นให้ชี้ขาดที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเงินเชื่อของคุณเป็นจุดบ๊วยที่ต้องประหยัดคำกับการกลับตาลปัตรที่อยู่อีเมลของคุณหรือยักย้ายถ่ายเท หนึ่งหรือสองตัวอักขระผิดหรือเลว, ทิศทางที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณจับจ่ายในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน ฉะนั้นจึงไม่รู้ของ กงสี ใด ๆ ที่มีอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเธอผ่านทางอีเมล์The Top 10 Investments for the Next 10 Years: Investing Your Way to Financial Prosperity Description

Jim Mellon and Al Chalabi demystify the process of investment and let you in on a few of their BigIdeas – whilst you work out a few of your own:Real Estate – can the hot housing markets really continue to generate 20% annual increases? Stocks & Mutual Funds – the hardest of all investment classes to operate in, so where are the opportunities? Bonds & Cash – not as boring as you may think, and with the capacity to make you a lot of money! The ‘BRIC’ Economies – how do the emerging economies of Brazil, Russia, India and China stack up against the four key determinates of growth? Commodities & Collectables – learn the five reasons why commodities are an investment vehicle set to grow and grow. ‘Green’ Investments – how can we turn the challenges of green and eco-needs into monetary returns on investment? Given a bit of strategic thinking and proper planning these BigIdeas can turn into MoneyFountains, meaning your financial worries for the future are over before they’ve begun. “The DIY manual for building lasting wealth” Ross O’Brien, The Economist Group “Many powerful City pundits would give an arm and a leg for thirty minutes with Jim Mellon. Simply divide your portfolio into 10 equal amounts and invest them in his 10 BigIdeas – the advice in this book will beat most professional fund managers by leaps and bounds.” Sven Lorenz, market commentator, author & investor, and columnist for Money Week “Packed with wise, practical advice, this book puts in plain English what every investor needs to know.” Alexandra Harney, former South China Correspondent, The Financial Times “If fund managers are so smart why do they sit opposite me? As an investor who backs his own judgement with cash, Jim Mellon sits on the same side, I only wish I had met him many many, years ago!” Peter Simon, owner and founder, Monsoon & Accessorize


Product Tag The Top 10 Investments for the Next 10 Years: Investing Your Way to Financial Prosperity: The Top 10 Investments for the Next 10 Years: Investing Your Way to Financial Prosperity,รีวิว , Reviews , The Top 10 Investments for the Next 10 Years: Investing Your Way to Financial Prosperity