แนะนำ Are You Dumb Enough to Be Rich?: The Amazingly Simple Way to Make Millions in Real Estate

By | March 5, 2017
บัตรเงินฝาก – หากคุณเห็นแก่ตัวที่จะมีอารมณ์ขันอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณสมรรถลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการลงทุนในสมัยใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องวานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดยืนยันบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกลงโทษถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นใส่กลอนในงวด


Are You Dumb Enough to Be Rich?: The Amazingly Simple Way to Make Millions in Real Estate Description

No investment strategy has created more millionaires than real estate. Even in less-than-stellar economies, real estate offers a “”safe harbor”” to people wishing to make smart, low-risk investments. And now there’s a foolproof, step-by-step system even financial novices can use to achieve wealth and financial freedom.

Are You Dumb Enough to Be Rich? gives people the resources and information they need to make serious amounts of money from buying and selling real estate. This essential book walks readers through the entire process, providing them with a 120-day plan for starting down the road to building real estate wealth.

Too many real estate books focus on stories and unlikely examples about how other people became rich. Are You Dumb Enough to Be Rich? offers real strategies on finding the best opportunities, avoiding the common pitfalls of real estate investment, and building personal and professional credibility.

Straightforward and easy-to-follow, the book empowers readers to take their first tentative steps toward real estate investing with confidence. Are You Dumb Enough to Be Rich? demonstrates that it doesn’t take a genius to make money — lots of it — in real estate.

สำรวจหาค่าใช้จ่ายจะไม่ทำให้คุณได้มาเงินอย่างทันทีทันใด แต่พวกเขาเป็นทางที่เยี่ยมที่จะได้รับบางตัวเงินออนไลน์เยี่ยม มันเป็นเรื่องหวานคอแร้งที่จะเติมเต็มการตรวจตราออนไลน์และคุณไม่ต้องมีความฉลาดวิเศษใด ๆ ที่จะทำมัน คุณเพียงแค่ต้องตอบปัญหาง่ายๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะโปรดให้ บริษัท เรียนเติมเพราะการสนองตอบจากผู้บริโภคของพวกเขาTag Are You Dumb Enough to Be Rich?: The Amazingly Simple Way to Make Millions in Real Estate: Are You Dumb Enough to Be Rich?: The Amazingly Simple Way to Make Millions in Real Estate,เรื่อง , แนะนำ , Are You Dumb Enough to Be Rich?: The Amazingly Simple Way to Make Millions in Real Estate