แนะนำ Invest in Your-SELF: Six Secrets to a Rich Life

By | July 10, 2016
ต่อรายได้ด้วยเงินทองไม่ได้เป็นเรื่องไม่ยากมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่เด่นในที่ตั้ง ความหวังทางการเงินที่อดทนและชัดแจ้งชี้ทางคุณในการลงคะแนนกลวิธีที่เหมาะสมว่าในในบั้นปลายจะนำไปสู่​​การเจริญวัยในผลประโยชน์การลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดึงดูดความสนใจเงิน แต่การบังคับระยะและโดเมนของการลงทุนมีบทบาทสำคัญมาก

สินเชื่อรวม – ข้อมูล มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่โรงเรียนมีความโอนเอียงที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปีหยิบยืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยซื้อสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของคุณ เมื่อหมดด้วยกันได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะถนอมเงินผ่านการควบรวมกิจการกู้ยืมเพื่อสิกขา ในการรวมเงินกู้นักเรียนคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินถ้วนเป็นจุดท้ายที่สุดที่แก้ไขหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการอธิบายของเสนอที่มี หุ้นส่วน สังเกตหนี้ของคุณในการทดลองเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความน่าเชื่อถือทวีมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ฉะนั้นถ้าไม่มีสาเหตุอย่างอื่นให้นึกคิดที่จะช่วยให้การรวมคะแนนหน่วยกิตของคุณเป็นจุดหลังสุดที่ต้องพิถีพิถันกับการกลับตาลปัตรที่อยู่อีเมลของคุณหรือเลื่อน หนึ่งหรือสองตัวพิมพ์ผิดหรือเลว, แนวที่มิชอบของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณจับจ่ายใช้สอยในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป ครั้นแล้วจึงไม่รู้ของ หุ้นส่วน ใด ๆ ที่มีอย่างตึงเพื่อประจำการร่วมกับประสกผ่านทางอีเมล์Invest in Your-SELF: Six Secrets to a Rich Life Description

Don’t just invest in stocks and bonds. Invest in your life.

“This book is guaranteed to make a difference in the way you approach money, work-and life in general-whether you’re just starting out, struggling to succeed, or already on track.” -Terry Savage, Chicago Sun-Times, personal finance columnist.

“We Americans have a choice-spend life enslaved to the gods of consumerism, or live simply but free to fulfill our dreams. If you are yearning to give freedom a try, you’ll find this inspiring book provides the road map you’ll need to get started.” -Ralph Warner, author of Get a Life: You Don’t Need a Million to Retire Well.

“The most important trend of the new millennium is the focus on freedom. Invest in Yourself will put you on the path to freedom, so you can live the life you freely choose. It will help you on the job, at home, and with your finances.” -Gerald Celente, Director, Trends Research Institute and author of Trends 2000.

A Money Book Club selection

Put together the portfolio of your life-finances, family, and you

Success in life consists of more than just a hefty bank account. Your happiness portfolio also includes family, friends, home, career, and the time to appreciate life’s simple pleasures. Invest in Yourself offers six easy steps to simplify your life and enjoy it to the fullest.

It all comes down to making decisions about what you really want and then mapping out a realistic game plan to get there. Where do you want to live? Do you want to put your career on hold to spend more time with your toddler? Are there a few small business ideas rattling around in your head that you’d like to turn into reality? Would you like some easy, proven ways to reduce the cost of college? When do you want to retire, and what hopes do you have for your golden years?

Changing your direction doesn’t have to send your life into a tailspin. Once you nail down your goals, Invest in Yourself provides savvy advice as well as painlessly practical and risk-free strategies you can use immediately to test drive your fantasies and discover for yourself if they are right for you.

Invest in Yourself isn’t afraid to challenge conventional wisdom. Do you really need to sock away a king’s ransom for retirement? Is the purchase of a home the most important investment of your life? Do you need a lot of capital to start a small business, and is it worth the risk? How can you make sure your children will be accepted at the best college for them?

Invest in Yourself offers the perfect mix of down-to-earth philosophy, financial strategies, and money-saving tips. You’ll also learn how to start your own business with little risk, negotiate flex-time at work, plant a healthful garden, and help your children become smart consumers.

Packed with sidebars, anecdotes, examples, homespun wisdom, and references to Web sites, newsletters, books, and other resources, Invest in Yourself is a comprehensive guide to creating the life of your dreams. It will have a major impact on your life’s bottom line.

Marc Eisenson is the author of the bestseller, The Banker’s Secret, and a nationally recognized expert on how to painlessly exit from debt. Nancy Castleman, along with Marc, publishes the highly respected Pocket Change Investor newsletter. Through books, software, audiotapes, and an assortment of other publications, Marc and Nancy’s Good Advice Press has saved hundreds of thousands of families billions of dollars. They live the ideas of this book on a farm in upstate New York where their nearest neighbors are cows.

Gerri Detweiler is the author of The Ultimate Credit Handbook and an authority on the credit and financial services industry. The former executive director of the Bankcard Holders of America, Gerri lives and wo


Tag Invest in Your-SELF: Six Secrets to a Rich Life: Invest in Your-SELF: Six Secrets to a Rich Life,แนะนำ , รีวิว , Invest in Your-SELF: Six Secrets to a Rich Life