แนะนำ Invest Like the Pros: Value Investing in Commodity Futures

By | November 10, 2016
การลงทุนมากับกับวิกฤติของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีที่ใดอย่างที่สามารถให้คุณไกลจากการถึงจุดหมายทางการคลังของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระเหมียดที่ดีหรือมีที่ทางเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงระยะที่คุณอย่างเอาจริงเอาจังดูหนทางการลงทุนแงะให้คุณ บางส่วนของทางเลือกการลงทุนที่คุณอย่างเคร่งครัดสามารถตรวจมีดังนี้:


Invest Like the Pros: Value Investing in Commodity Futures Description

Invest Like the Pros introduces the world of scale trading, the long-term, value investment approach to trading commodity futures.Learn everything you need to know about how to do it successfully(from market conditions suitable for scale trading to the mechanics of setting up a scale(in an easy to read, non-technical format. You also receive software so that you can design your own scale trading program without having to know how to do programming.

Invest Like the Pros is the only book on the subject approved by the National Futures Association.

Though scale trading(or value investing(has been around and kicking since 1975, this methodology is not well known.It first captured Hal Masover’s attention in 1991. Hal describes why(and what has kept him committed to it since then.Of all the methodologies Hal has tried during his many years trading futures, only value investing has been successful for his customers year after year.

Why?Because value investing relies on planning(not skill or luck.It is an intermediate to long-term investment method that takes advantage of supply/demand imbalances that occur in most physical commodity markets.

Invest Like the Pros tells you: How to know when to start scale trading How to use fundamentals the right way in planning your scale How to use seasonal information in planning your scale How to construct a scale(by hand and on the computer (software included) How to plan profit taking How to accommodate the contract time restrictions with rollovers How clearing firms are organized, security issues, and how to choose a broker

The topic is timely.We have been riding a stock bull market for ten years.This is the longest bull market in history.The inflation of paper assets has placed stock price multiples at levels seen prior to the 1929 and 1987 stock market crashes.The time to diversify portfolios is not after the bear has started but before the bull has ended.We don’t know when the bull market will be over, but we have to assume that we are a lot closer to the end than the beginning.According to Dr. Harry M. Markowitz, the Nobel Prize-winning economist, diversification in an investment portfolio works best when an investor selects investments that do not correlate with each other.Of the various exchange-traded, regulated investments, commodity futures represent the least correlation with stocks.As a result, commodity futures may be the best vehicle for portfolio diversification.

การรวมเงินกู้ยืมของนักเรียนเป็นปัญหาให้นักศึกษาจำนวนมากและผู้สำเร็จการศึกษา ข้อสรุปก็คือ แต่เงินกู้รวมสมรรถช่วยให้คุณรัดเข็มขัดเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถชำระล้างหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณของคุณ สิ่งที่เบาบางการรวมเงินกู้ยืมให้ผู้เรียนเงินเชื่อผลดี การรวมหนี้เงินกู้นักเรียนของคุณอาจทำมากกว่าเพียงแค่การลดหนี้ระยะยาวของคุณ ที่แท้ก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณเพิ่มเติมแต้มความน่าเชื่อถือของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะโปรดให้คุณจับจ่ายรถที่เหนือชั้นกว่าได้รับการบ้านที่คุณต้องประสงค์หรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ต่ำกว่า แต่แนวทางที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถเอาใจช่วยให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือ คิดบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดชั้นเครดิตรายงานดูออกสิ่งที่คุณจัดหามาเมื่อมันมาถึงเงินให้สินเชื่อรวม มันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะคุ้นเคยกับสิ่งที่พวกเขาจะหาได้สิทธิตามพระราชบัญญัติการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา มีข้อดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำหรับนักศึกษาเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดปรากฏชัดว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการพิเศษเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในข้อเท็จจริงมีที่จะทำ ตัดสินบางส่วนที่พบมากTag Invest Like the Pros: Value Investing in Commodity Futures: Invest Like the Pros: Value Investing in Commodity Futures,รีวิว , Reviews , Invest Like the Pros: Value Investing in Commodity Futures