แนะนำ Measuring and Improving Social Impacts: A Guide for Nonprofits, Companies, and Impact Investors

By | November 3, 2016
กองทุนรวม – คำเฉลยที่ไม่เป็นอันตรายที่สุดที่จะ “ฉันจะประทานเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองเงินรวมมี ทุนเดิมรวมส่งเสริมให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายหุ้นของความหลากหลายของ หุ้นส่วน มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่สะสางเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่แย่การลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะขจรขจายไปซื้อความนานัปการของหุ้นฉะนั้นหากหุ้นมีสมรรถนะต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเท่าเทียม เงินลงทุนเบื้องต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะปฏิพัทธ์ที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยสำหรับการปกครองโพยของคุณ

วงจรข่ายการตลาดเพื่อเข้าผู้เข้าคนให้ดำเนินต่อไปได้มากที่จะได้มาเงินออนไลน์ คุณทำได้ต่อเรือกลุ่มและลุ่มหลงผู้ติดตามไปยังกองของคุณ ถ้าคุณให้ผู้ร่วมทีมของกลุ่มคุณมีแก่นสารที่น่ารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาทั้งหลายจะมีความสบายที่จะทำตามอย่างที่คุณ คุณสามารถอุปถัมภ์ผลผลิตที่แตกต่างกันให้กับคนของแบบเครือข่ายทางวงการของคุณMeasuring and Improving Social Impacts: A Guide for Nonprofits, Companies, and Impact Investors Description

The world is beset with enormous problems. And as a nonprofit, NGO, foundation, impact investor, or socially responsible company, your organization is on a mission to solve them.

But what exactly should you do? And how will you know whether it’s working? Too many people assume that good intentions will result in meaningful actions and leave it at that. But thanks to Marc Epstein and Kristi Yuthas, social impact can now be evaluated with the same kind of precision achieved for any other organizational function.

Based on years of research and analysis of field studies from around the globe, Epstein and Yuthas offer a five-step process that will help you gain clarity about the impacts that matter most to you and will provide you with methods to measure and improve them. They outline a systematic approach to deciding what resources you should invest, what problem you should address, and which activities and organizations you should support. Once you’ve made those decisions, you can use their tools, frameworks, and metrics to define exactly what success looks like, even for goals like reducing global warming or poverty that are extremely difficult to measure. Then they show you how to use that data to further develop and increase your social impact.

Epstein and Yuthas personally interviewed leaders at over sixty different organizations for this book and include examples from nearly a hundred more. This is unquestionably the most complete, practical, and thoroughly researched guide to taking a rigorous, data-driven approach to expanding the good you do in the world.


Product Tag Measuring and Improving Social Impacts: A Guide for Nonprofits, Companies, and Impact Investors: Measuring and Improving Social Impacts: A Guide for Nonprofits, Companies, and Impact Investors,Reviews , เรื่อง , Measuring and Improving Social Impacts: A Guide for Nonprofits, Companies, and Impact Investors