แนะนำ The Zurich Axioms: The rules of risk and reward used by generations of Swiss bankers

By | October 27, 2016
กองทุนรวม – วิสัชนาที่ปลอดภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะแบ่งออกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองทุนรวมมี ทุนทรัพย์รวมให้โอกาสให้คุณสระเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะเช่าพระหุ้นของความหลากของ กงสี มีผู้บัญชากองทุนรวมที่สั่งงานเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่แย่การลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแพร่ไปซื้อความมากหน้าหลายตาของหุ้นดังนี้หากหุ้นมีความสามารถต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียดุลยภาพ เงินลงทุนเดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะเอาใจใส่ที่จะแบกภาระรายจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยการบริหารบัญชีของคุณ

ร้านค้าออนไลน์เป็นที่แบบมากและพวกเขาอาจช่วยให้คุณจัดหามาเงินทันการถ้าคุณมีผลิตผลที่ดีและน่าศึกษา มันไม่พอที่จะมีสินค้าที่น่ารู้ที่คุณยังจำเป็นต้องรู้กลอุบายทำตลาดที่ดี โครงข่ายกลุ่มคือแห่งที่เข้าท่าในการจรรโลงของซื้อของขายของคุณและหาลูกค้าซ้ำThe Zurich Axioms: The rules of risk and reward used by generations of Swiss bankers Description

If you want to get rich, no matter how inexperienced you are in investment, this book can help you. Its message is that you must learn neither to avoid risk nor to court it foolhardily, but to manage it – and enjoy it too.
The 12 major and 16 minor Zurich Axioms contained in this book are a set of principles providing a practical philosophy for the realistic management of risk, which can be followed successfully by anyone, not merely the ‘experts’. Several of the Axioms fly right in the face of the traditional wisdom of the investment advice business – yet the enterprising Swiss speculators who devised them became rich, while many investors who follow the conventional path do not.
Max Gunther, whose father was one of the original speculators who devised the Axioms, made his first capital gain on the stock market at the age of 13 and has never looked back. Now the rest of us can follow in his footsteps. Startlingly straightforward, the Axioms are explained in a book that is not only extremely entertaining but will prove invaluable to any investor, whether in stocks, commodities, art, antiques or real estate, who is willing to take risk on its own terms and chance a little to gain a lot.


Product Tag The Zurich Axioms: The rules of risk and reward used by generations of Swiss bankers: The Zurich Axioms: The rules of risk and reward used by generations of Swiss bankers,เรื่อง , รีวิว , The Zurich Axioms: The rules of risk and reward used by generations of Swiss bankers