เรื่อง Discover The Dark Secrets of Private Banking and Federal Reserve (FED) by Learning The Art of Printing Money

ทะเบียนออมทรัพย์ - โดยไกลที่หนักแน่นที่สุดของเงินลงทุนล้วนและคุณมีเสรีภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณโลภ แบงก์จ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเนื่องจากคุณกรุณาให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์ด้วยว่าผู้ที่มีความพึงพอใจกับจำนวนรวมเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่มุ่งเสนอโดยธนาคาร (กะร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนสมบูรณ์ Discover The Dark Secrets of Private Banking and Federal Reserve (FED) by Learning The Art of Printing Money Description Warning: what you are about to learn is not taught in school or watched on TV!This is a very important book on money, banking and finance. It will help you make more money, invest wisely by managing debt and open your eyes to new possibilities in the world of business. You'll learn: - how banks operate- how to print your own money - legally- the history of banks, FED and other private institutions- how to make money in bad economy- how taxes work…
Read More